Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

/Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου2020-01-07T13:22:20+00:00

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, ειδοποίηση copyleft και προστασία προσωπικών δεδομένων.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η CEPS Projectes Socials διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το έργο «DIMPA – Ψηφιακή Καινοτομία για όλους» (που στο εξής αναφέρεται ως # DIMPAproject) και τα παραδοτέα του, τα οποία έχουν παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και των εκδόσεων #DIMPAproject αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της CEPS Projectes Socials και των εταίρων του έργου όπως καθορίζεται και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (κωδικός έργου: 2018-1-FR01-KA202-048220, διάρκεια: 1 Δεκεμβρίου 2018 έως 30 Νοεμβρίου 2020)

Ο στόχος της CEPS Projectes Socials είναι να διατηρήσει έγκαιρα και με ακρίβεια τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν εντοπιστούν σφάλματα, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, η CEPS Projectes Socials δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε σχέση με τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου.

Αυτές οι πληροφορίες είναι:

 • μόνο γενικής φύσης και δεν αποσκοπεί στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστάσεων συγκεκριμένου ατόμου ή οντότητας.
 • δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες ·
 • μερικές φορές συνδέονται με εξωτερικούς χώρους στους οποίους η CEPS Projectes Socials δεν έχει κανένα έλεγχο και για τον οποίο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.
 • μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντα να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία με τα κατάλληλα προσόντα).

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τη διαταραχή λόγω τεχνικών σφαλμάτων. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί ή να διαρθρωθούν σε αρχεία ή μορφές που περιέχουν σφάλματα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτές οι πληροφορίες δεν θα διακοπούν ούτε θα επηρεαστούν από τέτοιου είδους προβλήματα. Η CEPS Projectes Socials δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοια προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων εξωτερικών χώρων.

Αυτή η αποποίηση δεν αποσκοπεί να περιορίσει την ευθύνη της CEPS Projectes Socials κατά παράβαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων που προβλέπονται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της για θέματα που δεν μπορούν να αποκλειστούν βάσει αυτού του νόμου.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει συνδέσεις με ιστότοπους τρίτων, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την CEPS Projectes Socials. Το CEPS Projectes Socials δεν προβάλλει παραστάσεις σχετικά με ιστότοπους τρίτων. Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο που δεν είναι CEPS, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Η CEPS Projectes Socials δεν είναι υπεύθυνη για την αξιοπιστία οποιωνδήποτε δεδομένων, απόψεων, συμβουλών ή δηλώσεων σε ιστότοπους τρίτων. Το CEPS Projectes Socials παρέχει αυτούς τους συνδέσμους απλώς ως ευκολία. Η συμπερίληψη τέτοιων συνδέσμων δεν σημαίνει ότι η CEPS Projectes Socials εγκρίνει, συνιστά ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος #DIMPAproject περιέχει μόνο προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων κατασκευαστών για ενημερωτικούς σκοπούς. Η CEPS Projectes Socials δεν κάνει συστάσεις ή επικυρώσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων κατασκευαστών. Οι αναφορές σε υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων παρέχονται από την CEPS Projectes Socials “όπως είναι”, χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ COPYLEFT

Αυτό το έργο υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Η αναπαραγωγή του περιεχομένου και των παραδοτέων του #IDIMPAproject και του ιστότοπου είναι εξουσιοδοτημένη, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή (εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά), εφόσον το περιεχόμενο και η έννοια δεν μεταβληθούν ή αλλοιωθούν και μόνο για μη εμπορική χρήση.

Όταν απαιτείται προηγούμενη άδεια για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου και πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.), η άδεια αυτή ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και αναφέρει σαφώς τους περιορισμούς χρήσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατά τη διάθεση υλικού στο διαδίκτυο, οι συνεργάτες #DIMPAproject ενεργούν με καλή πίστη. Ωστόσο, παρά τις διασφαλίσεις αυτές, αναγνωρίζουμε ότι κατά καιρούς τα υλικά που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ενδέχεται να παραβιάζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, να περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ως άσεμνο ή δυσφημιστικό. Εάν ανησυχείτε ότι έχετε βρει υλικό στον ιστότοπό μας, για το οποίο δεν έχετε δώσει άδεια, παραβιάζει τους νόμους περί ιδιωτικότητας, είναι άσεμνο / δυσφημιστικό και από την άποψη του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων δεν καλύπτεται από περιορισμό ή εξαίρεση, στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέροντας τα ακόλουθα :

 1. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 2. Οι πλήρεις λεπτομέρειες του υλικού.
 3. Η ακριβής και πλήρης διεύθυνση URL όπου βρήκατε το υλικό.
 4. Εάν η αίτηση αφορά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προσκομίστε αποδεικτικά στοιχεία ότι είστε κάτοχος των δικαιωμάτων και δήλωση ότι, υπό την επιφύλαξη της ψευδορκίας, είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
 5. Ο λόγος για το αίτημά σας, περιλαμβάνoντας αλλά χωρίς να περιορίζεται, στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, νόμους περί ιδιωτικότητας, προστασίας δεδομένων, αισχρολογίας, δυσφήμισης κλπ.

email: info@asceps.org

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, η διαδικασία «γνωστοποίηση και κατάληψη» στη συνέχεια επικαλείται ως εξής:

 1. Θα σας γνωρίσουμε τη λήψη της καταγγελίας σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα προβούμε σε μια πρώτη αξιολόγηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της καταγγελίας.
 2. Μόλις λάβετε μια έγκυρη καταγγελία, το υλικό θα αφαιρεθεί από τον ιστότοπο εν αναμονή μιας συμφωνημένης λύσης.
 3. Θα επικοινωνήσουμε με τον συνεισφέροντα που κατέθεσε το υλικό, εάν είναι απαραίτητο. Ο συνεισφέρων θα ειδοποιηθεί ότι το υλικό υπόκειται σε καταγγελία, με βάση ποιους λόγους και θα ενθαρρυνθεί να μετριάσει τις σχετικές καταγγελίες.
 4. Ο καταγγέλλων και ο συνεισφέρων θα ενθαρρυνθούν να επιλύσουν το ζήτημα γρήγορα και φιλικά και προς ικανοποίηση και των δύο μερών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το CEPS Projectes Socials δεσμεύεται για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Παρόλο που μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο του έργου χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας, αν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο και / ή εγγραφείτε σε μια εκδήλωση, απαιτούνται προσωπικά στοιχεία όπως το όνομα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε.

Η πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής βασίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στον ισπανικό νόμο «34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico» (LSSICE), που ισχύει από τις 12 Οκτωβρίου 2002, Ley Orgánica 15/1999 del 13/12/1999 de Protección de Datos Personales ». Σε αυτό το πλαίσιο, σας ενημερώνουμε ότι το όνομα και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, αρχειοθετημένα υπό την επωνυμία CONTACTOS, προκειμένου να παρέχονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που εγγράφεστε στον ιστότοπο #DIMPAproject. Αναφορικά με τους προαναφερθέντες νόμους, έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που διατηρήσατε μαζί μας, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά το αίτημά σας στο: info@asceps.org ή αποστέλλοντάς το ταχυδρομικά στην Associació CEPS, calle Bòria, 17, ppl (08003) Βαρκελώνη.

Τα παρεχόμενα δεδομένα θα αποθηκευτούν στην CEPS Projectes Socials αποκλειστικά με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες είστε συνδρομητές. Τα δεδομένα σας δεν θα να μοιράζονται με τρίτους.

Ο ιστότοπος #DIMPAproject παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Εφόσον εμείς, η CEPS Projectes Socials, δεν τις ελέγχουμε, σας ενθαρρύνουμε να αναθεωρήσετε τις πολιτικές απορρήτου τους.