Εγχειρίδια

/Εγχειρίδια
Εγχειρίδια2019-04-03T12:23:10+00:00

Εγχειρίδια

Ανάμεσα στους στόχους του έργου είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν αυτονομία ως προς τον σχεδιασμό και τη δημιουργία εμπλουτισμένου περιεχομένου.Έτσι, κρίθηκε απαραίτητο, εκτός από το MOOC, να δοθεί στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να ανακαλύπτουν τι συμβαίνει πίσω από τη σκηνή : ποια είναι τα εργαλεία παραγωγής που εμπλέκονται; Ποια δωρεάν και επί πληρωμή λογισμικά είναι διαθέσιμα; Πώς να τα χρησιμοποιήσετε;…

 

Για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και την παροχή πρακτικών εργαλείων παραγωγής, θα δημιουργηθεί μια σειρά εργαλείων που θα είναι αφιερωμένα σε κάθε συγκεκριμένη τεχνολογία και θα περιλαμβάνει:

– μια λίστα λογισμικών επεξεργασίας βίντεο και ήχου, παραγωγής εικόνας και vecteurs, ανάπτυξη EPUB…

– μαθήματα για το πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία που συνδυάζουν κείμενο, εικόνα και μορφή βίντεο

– βάσεις δεδομένων ψηφιακών πόρων (εικόνα, ήχος, βίντεο, εικονογράμματα, γραμματοσειρές …)