Διεθνές συνέδριο

//Διεθνές συνέδριο
Διεθνές συνέδριο2019-04-03T11:56:59+00:00

Διεθνές συνέδριο

Διεθνές συνέδριο

Στο Παρίσι θα διεξαχθεί διεθνές συνέδριο στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020. Θα μας βοηθήσει να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του έργου και να ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στη διάδοση του έργου.

Διάφορες εθνικές διασκέψεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στις χώρες των εταίρων: Ισπανία, Αυστρία, Ελλάδα και Βέλγιο, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2020.