Επεξηγηματικά φύλλα

/Επεξηγηματικά φύλλα
Επεξηγηματικά φύλλα2021-04-10T18:33:28+00:00

Επεξηγηματικά φύλλα

Συμπληρωματικά με τα μοντέλα, θα διατίθενται επεξηγηματικά φύλλα, τα οποία για κάθε μοντέλο θα περιλαμβάνουν τα εξής:

– βήματα παραγωγής

– χρησιμοποιημένα εργαλεία

– προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς

– προϋπολογισμός

– καλές / κακές πρακτικές

 

Τα επεξηγηματικά φύλλα θα λειτουργούν ως χάρτες πορείας που θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση της ροής εργασίας της παραγωγής ψηφιακών διαδραστικών περιεχομένων μέσω πρακτικών συστάσεων και μαρτυριών επαγγελματιών.

OER (Open Education Resources)