Επεξηγηματικά φύλλα

/Επεξηγηματικά φύλλα
Επεξηγηματικά φύλλα2019-04-03T11:58:27+00:00

Επεξηγηματικά φύλλα

Συμπληρωματικά με τα μοντέλα, θα διατίθενται επεξηγηματικά φύλλα, τα οποία για κάθε μοντέλο θα περιλαμβάνουν τα εξής:

– βήματα παραγωγής

– χρησιμοποιημένα εργαλεία

– προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς

– προϋπολογισμός

– καλές / κακές πρακτικές

 

Τα επεξηγηματικά φύλλα θα λειτουργούν ως χάρτες πορείας που θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση της ροής εργασίας της παραγωγής ψηφιακών διαδραστικών περιεχομένων μέσω πρακτικών συστάσεων και μαρτυριών επαγγελματιών.