Εταίροι

/Εταίροι
Εταίροι2019-04-03T12:34:52+00:00

Εταίροι

LogoPsyCom 

Η Logospycom δημιουργήθηκε αρχικά ως εταιρεία πρόληψης και θεραπείας μαθησιακών διαταραχών, που παρουσιάζουν παιδιά και νέοι, ειδικά τις λεγόμενες “Dys” (Δυσπραξία, δυσφασία, δυσλεξία, κλπ.), οι οποίες ονομάζονται επίσης και ως ειδικές διαταραχές της εκμάθησης (SLD). Διαμόρφωσε εμπειρία αρκετών ετών ως σύμβουλος σχολείων, κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών οργανισμών, νέων και γονέων δημιουργώντας ή χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά ή όχι) ως κέντρο καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Ιστοσελίδα: https://www.logopsycom.com/

Διεύθυνση: 20, Chemin de la Vallière 7000 Mons

Email: logopsycom@hotmail.com

BFI OOE 

Το Berufsförderungsinstitut Oberösterreich (BFI-OÖ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Αυστρία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της BFI περιλαμβάνει – με την έννοια της διά βίου μάθησης – προσφορές για κάθε ανάγκη και κάθε ομάδα στόχο, από ολοκληρωμένα μαθήματα και σεμινάρια σε πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, ακαδημίες, έως ειδικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις και μέτρα πολιτικής για την αγορά εργασίας. Ο συνεχής διάλογος με τις επιχειρήσεις, η έρευνα της αγοράς εργασίας και η δια βίου εκπαίδευση διασφαλίζουν τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση της καινοτομίας. Για περισσότερα από 20 χρόνια, η BFI έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πολυάριθμα διεθνή έργα και συμμετέχει σε αρκετά ευρωπαϊκά δίκτυα ως ενεργός εταίρος.

Ιστοσελίδα: www.bfi-ooe.at

Διεύθυνση: Muldenstrasse 5, 4020 Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Gabriele Winkler

Email: gabriele.winkler@bfi-ooe.at

Les Apprimeurs

Οι Les Apprimeurs είναι ένας ψηφιακός οργανισμός που ειδικεύεται στην παραγωγή εμπλουτισμένου ψηφιακού περιεχομένου. Προσφέρει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για να ανταποκριθούμε στις νέες προσδοκίες των χρηστών όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη διαλειτουργικότητα και την αλληλεπίδραση.

Ιστοσελίδα: www.lesapprimeurs.com

Διεύθυνση: 4, rue des Anglais – 75005 Παρίσι – Γαλλία

Email: contact@lesapprimeurs.com Το

AKETH

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας ΑΚΕΤΗ – DCT είναι μη κερδοσκοπικό κέντρο δία βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που βρίσκεται στα Τρίκαλα και ιδρύθηκε το 2004. Το AKETH-DCT προωθεί τη στρατηγική ανάπτυξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Προωθεί την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για μάθηση και την ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων ως συμπληρωματικού εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πλαίσιο μεικτών διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας.

Ιστοσελίδα: http://www.aketh.gr/

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιάννης Παπαβασιλείου

Email: info@aketh.gr / g.papavasileiou@aketh.gr / gapapavasileiou@gmail.com

CEPS Projectes Socials

Η αποστολή της CEPS Projectes Socials (Βαρκελώνη) είναι να διευκολύνει τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των κοινοτήτων τους, ενισχύοντας τους ανθρώπους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και καταπολεμώντας τις διακρίσεις.

Ιστοσελίδα: www.asceps.org

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Gigi Guizzo, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Σχεδίων

Email: gigi@asceps.org

MBCF

Marco Bertolini – Conseil et Formation είναι μια εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στην πολυτροπική ψηφιακή μάθηση. Παρέχει συμβουλές σε ιδιωτικές εταιρείες καθώς και σε δημόσιους ή ακαδημαϊκούς φορείς. Παρέχει καθοδήγηση στον καθορισμό και την εφαρμογή στρατηγικών ψηφιακής μάθησης. Επίσης, προσφέρει ένα σύνολο μαθημάτων μέσω διαφορετικών καναλιών, όπως: μάθηση επί τόπου, μικτή μάθηση, ηλεκτρονική μάθηση, μικρο-μάθηση, παιχνίδια διαφυγής κλπ.

Ανάμεσα στις πρακτικές που ακολουθεί για την κατάρτιση εκπαιδευτών είναι η χαρτογράφηση μυαλού, η οπτική σκέψη και η κατάρτιση διαχείρισης έργων μέσω πολυτροπικών ψηφιακών μαθησιακών εμπειριών.

Ιστοσελίδα: http://www.marco-bertolini.com/

Πρόσωπο επικοινωνίας: Marco Bertolini

Email: marco@marcobertolini.org

LogoPsyCom 

Η Logospycom δημιουργήθηκε αρχικά ως εταιρεία πρόληψης και θεραπείας μαθησιακών διαταραχών, που παρουσιάζουν παιδιά και νέοι, ειδικά τις λεγόμενες “Dys” (Δυσπραξία, δυσφασία, δυσλεξία, κλπ.), οι οποίες ονομάζονται επίσης και ως ειδικές διαταραχές της εκμάθησης (SLD). Διαμόρφωσε εμπειρία αρκετών ετών ως σύμβουλος σχολείων, κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών οργανισμών, νέων και γονέων δημιουργώντας ή χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά ή όχι) ως κέντρο καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Ιστοσελίδα: https://www.logopsycom.com/

Διεύθυνση: 20, Chemin de la Vallière 7000 Mons

Email: logopsycom@hotmail.com

BFI OOE 

Το Berufsförderungsinstitut Oberösterreich (BFI-OÖ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Αυστρία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της BFI περιλαμβάνει – με την έννοια της διά βίου μάθησης – προσφορές για κάθε ανάγκη και κάθε ομάδα στόχο, από ολοκληρωμένα μαθήματα και σεμινάρια σε πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, ακαδημίες, έως ειδικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις και μέτρα πολιτικής για την αγορά εργασίας. Ο συνεχής διάλογος με τις επιχειρήσεις, η έρευνα της αγοράς εργασίας και η δια βίου εκπαίδευση διασφαλίζουν τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση της καινοτομίας. Για περισσότερα από 20 χρόνια, η BFI έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πολυάριθμα διεθνή έργα και συμμετέχει σε αρκετά ευρωπαϊκά δίκτυα ως ενεργός εταίρος.

Ιστοσελίδα: www.bfi-ooe.at

Διεύθυνση: Muldenstrasse 5, 4020 Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Gabriele Winkler

Email: gabriele.winkler@bfi-ooe.at

Les Apprimeurs

Οι Les Apprimeurs είναι ένας ψηφιακός οργανισμός που ειδικεύεται στην παραγωγή εμπλουτισμένου ψηφιακού περιεχομένου. Προσφέρει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για να ανταποκριθούμε στις νέες προσδοκίες των χρηστών όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη διαλειτουργικότητα και την αλληλεπίδραση.

Ιστοσελίδα: www.lesapprimeurs.com

Διεύθυνση: 4, rue des Anglais – 75005 Παρίσι – Γαλλία

Email: contact@lesapprimeurs.com Το

AKETH

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας ΑΚΕΤΗ – DCT είναι μη κερδοσκοπικό κέντρο δία βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που βρίσκεται στα Τρίκαλα και ιδρύθηκε το 2004. Το AKETH-DCT προωθεί τη στρατηγική ανάπτυξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Προωθεί την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για μάθηση και την ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων ως συμπληρωματικού εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πλαίσιο μεικτών διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας.

Ιστοσελίδα: http://www.aketh.gr/

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιάννης Παπαβασιλείου

Email: info@aketh.gr / g.papavasileiou@aketh.gr / gapapavasileiou@gmail.com

CEPS Projectes Socials

Η αποστολή της CEPS Projectes Socials (Βαρκελώνη) είναι να διευκολύνει τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο των κοινοτήτων τους, ενισχύοντας τους ανθρώπους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και καταπολεμώντας τις διακρίσεις.

Ιστοσελίδα: www.asceps.org

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Gigi Guizzo, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Σχεδίων

Email: gigi@asceps.org

MBCF

Marco Bertolini – Conseil et Formation είναι μια εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στην πολυτροπική ψηφιακή μάθηση. Παρέχει συμβουλές σε ιδιωτικές εταιρείες καθώς και σε δημόσιους ή ακαδημαϊκούς φορείς. Παρέχει καθοδήγηση στον καθορισμό και την εφαρμογή στρατηγικών ψηφιακής μάθησης. Επίσης, προσφέρει ένα σύνολο μαθημάτων μέσω διαφορετικών καναλιών, όπως: μάθηση επί τόπου, μικτή μάθηση, ηλεκτρονική μάθηση, μικρο-μάθηση, παιχνίδια διαφυγής κλπ.

Ανάμεσα στις πρακτικές που ακολουθεί για την κατάρτιση εκπαιδευτών είναι η χαρτογράφηση μυαλού, η οπτική σκέψη και η κατάρτιση διαχείρισης έργων μέσω πολυτροπικών ψηφιακών μαθησιακών εμπειριών.

Ιστοσελίδα: http://www.marco-bertolini.com/

Πρόσωπο επικοινωνίας: Marco Bertolini

Email: marco@marcobertolini.org