Μοντέλα

/Μοντέλα
Μοντέλα2021-04-10T18:42:07+00:00

Μοντέλα

Οι τεχνολογίες που μελετήθηκαν στο MOOC χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς των εκδόσεων και της διάδοσης περιεχομένου. Προκειμένου να παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με την έκταση της χρήσης τους και της πιθανής απόκλισης χρήσης τους, θα διατίθενται μερικές παραγωγές για κάθε τεχνολογία ώστε να λειτουργήσουν ως περιπτώσεις χρήσης στους διάφορους τομείς. Αυτά τα παραδείγματα μπορούν να υιοθετηθούν και να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

OER (Open Education Resources)