Οδηγός

/Οδηγός
Οδηγός2021-03-15T09:54:04+00:00

Οδηγός

Αυτός ο οδηγός στοχεύει να δώσει μια γρήγορη επισκόπηση της διαδικασίας δημιουργίας MOOC, της δομής και του περιεχομένου της και εστιάζει επίσης στους παιδαγωγικούς στόχους του MOOC καθώς και στον τρόπο υλοποίησης αυτού του MOOC σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Οδηγός λήψης