Οδηγός

/Οδηγός
Οδηγός2019-04-03T12:15:27+00:00

Οδηγός

  • Οδηγός

 

Οδηγός για την εφαρμογή και αξιοποίηση του προγράμματος κατάρτισης:

Για να προωθηθεί η μεταφορά του Ανοικτού Εκπαιδευτικού Προγράμματος (MOOC) στην κοινότητα ΕΕΚ, θα εκπονηθεί ένας οδηγός εφαρμογής και αξιοποίησης της κατάρτισης. Θα επικεντρωθεί στη λειτουργία του MOOC και των διαθέσιμων πόρων (ο οργανισμός MOOC και ο τρόπος εκμετάλλευσης των πόρων του με παιδαγωγικό σκοπό). Θα επικεντρωθούμε επίσης στη νόμιμη χρήση των διαθέσιμων πόρων.