Πρόγραμμα

/Πρόγραμμα
Πρόγραμμα2019-04-03T11:54:22+00:00

Πρόγραμμα

Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικές σήμερα με τη δυνατότητα ανάγνωσης ή γραφής προκειμένου κάποιος να παραμένει απασχολήσιμος σε έναν ολοένα και περισσότερο ψηφιοποιημένο χώρο εργασίας.  

 

Οι νέες τεχνολογίες συχνά θεωρούνται πολύπλοκες, δαπανηρές και ότι απευθύνονται σε ορισμένους ειδικούς και συχνά προκαλείται απροθυμία ή ακόμα και άγχος όταν απαιτείται η χρήση ή εφαρμογή τους μέσα σε μια εταιρεία. Επιπλέον, η έλλειψη γνώσης των εύχρηστων εργαλείων αυξάνει το χάσμα μεταξύ των  “ειδικών” ή των “geeks” και των υπόλοιπων επαγγελματιών.

 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, δημιουργήσαμε το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τις πρακτικές και τα εργαλεία 6 κύριων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται και αφορούν στη βελτίωση των εκδόσεων και διάδοσης περιεχομένων: EPUB 3, Αυξημένη Πραγματικότητα, Εικονική Πραγματικότητα, Βίντεο 360 °, Διαδραστικό Βίντεο και έντυπο υλικό με επιπλέον στοιχεία διάδρασης . Ο στόχος είναι να δοθούν στους εκπαιδευόμενους λειτουργικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να ορίσουν μια ψηφιακή στρατηγική μέσα σε “ειδικούς” ή “geeks” και το σύνολο των επαγγελματιών.

 

Με την ολοκλήρωση του, το Digital Innovation Media for All θα προσφέρει:

  • Ένα MOOC για τις νέες τεχνολογίες παραγωγής εμπλουτισμένου περιεχομένου στον τομέα των εκδόσεων
  • Ένα εγχειρίδιο για τα εργαλεία παραγωγής και τη βάση δεδομένων των πόρων
  • Μοντέλα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν
  • Επεξηγηματικά φύλλα
  • Έναν οδηγό για την εφαρμογή και αξιοποίηση του προγράμματος κατάρτισης

 

Επιπλέον στόχος είναι να καταστεί το περιεχόμενο διαθέσιμο για όλους, ώστε να αποφευχθεί η αποχώρηση ή η αποθάρρυνση ενδιαφερόμενων από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί θα σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζεται όσο το δυνατόν περισσότερο σε άτομα με Ειδικές Διαταραχές Εκμάθησης (SLD).

Το πρόγραμμα DIMPA συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από το Νοέμβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2020 από 6 εταίρους: Formation 3.0 (FR), LogoPsyCom (BE), Les Apprimeurs (FR), CEPS Projectes Socials BFI OOE (AT) και AKETH (GR).